دانلود فروش جزوات حقوق وکالت 09363900525
مجموعه ای بی نظیر از جزوات کارشناسی ارشد حقوق و آزمون وکالت و سایر آزمونهای حقوقی و نمونه آزمونها 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
 
فایلهای صوتی حقوقی
 
 
چهارشنبه 7 دی ماه سال 1390 ساعت 2:13 PM
فایل صوتی حقوق مدنی 3  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.Ir


تا جلسه 9 اپدیت شدفرمت فایل ها AMR هستند

 حجم کم با کیفت عالیباور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

جلسه 1
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا

سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

=========================================

جلسه 2
سرور Davids

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا
سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

=============================================

جلسه 3
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


یا


سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
================================================

جلسه 4
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا

سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

===============================================
جلسه 5
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

فایل صوتی  حقوق مدنی 6  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

جلسه 1و2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 14

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
 
_______________________________
_______________________________
 
 
دانلود فایل صوتی حقوق مدنی 7 دکتر صالحی مازندرانی استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه
 قم


و عضوهیت علمی دانشگاه قم

http://s1.picofile.com/file/7210432468/salehi.jpg


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

دانلود جلسه 1 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 2 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 3 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 4 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 5 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 6 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 7 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 8 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 9 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 10 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 11 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 12 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

______________________________

جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  کلیک کنید   

_____________________________ 

فایل صوتی مدنی 6 دکتر مهدی حسن زاده استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

و عضوهیت علمی دانشگاه قم


http://s2.picofile.com/file/7203325692/hasanzadeh.jpg


تمام جلسات قرار داده شدفرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

 

دانلود جلسه 1 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 2 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 3 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 4 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 5 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 6 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 7 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 8 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 9 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 10 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 11 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 12 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 13 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

دانلود جلسه 14 :

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

____________________________

جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  کلیک کنید   

__________________________

فایل صوتی  حقوق تجارت 3  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

 حجم کم با کیفت عالیباور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

 

جلسه 1
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
 
________________________________
___________________________________
 
 
دانلود فایل صوتی  حقوق تجارت 4  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

 حجم کم با کیفت عالیباور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

جلسه 1

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
 
[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:49 ] [ Lawer ]

 کد فایل و موضوع و سر تیتر موضوع دادخواست یا شکواییه

 

دریافت لینک اصلی

دریافت لینک کمکی

(کد15000)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

(کد15001)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی

(کد15002)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست ثبت ازدواج دایم

(کد15003)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست ثبت ازدواج موقت

(کد15004)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت

(کد15005)حقوقی((ازدواج))

 

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (1)

حقوقی

ازدواج

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (2)

حقوقی

ازدواج

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (3)

حقوقی

ازدواج

دادخواست ثبت واقعه رجوع

حقوقی

حضانت

دادخواست صدور حکم حضانت

حقوقی

حضانت

دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند

حقوقی

حضانت

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از .. .. .. .. و تحویل آن به اینجانب

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ..... و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

حقوقی

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ..... و ثبت رسمی آن در ایران

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی

حقوقی

فسخ نکاح یا ابطال آن

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن

حقوقی

مهریه

دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین

حقوقی

مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

حقوقی

مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

حقوقی

نفقه

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

حقوقی

نفقه

دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)

حقوقی

نفقه

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین

حقوقی

نفقه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

حقوقی

تمکین 

دادخواست الزام به تمکین

حقوقی

تمکین 

دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل

حقوقی

جهیزیه 

دادخواست استرداد جهیزیه

حقوقی

جهیزیه 

دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته

حقوقی

عمومی

دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

حقوقی

عمومی

دادخواست فرزند خواندگی

حقوقی

عمومی

دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی 

حقوقی

عمومی

دادخواست ملاقات فرزند

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء عمومی

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ارتشاء داور - ممیز - کارشناس

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه ربا خواری

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه رشوه دادن

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه رشوه گرفتن

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه کلاهبرداری

کیفری

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه معاونت در ارتشاء

کیفری

امتناع از انجام وظایف قانونی

شکوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

کیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)

کیفری

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه استعمال علنی مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه  

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الکلی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

کیفری

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی

شکوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی - فرهنگی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده

کیفری

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

شکوائیه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی

کیفری

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

شکوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه شروع به قتل عمد

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه مخفی کردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه قدرت نمائی با چاقو

کیفری

جرایم علیه اشخاص و اطفال

شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

کیفری

جعل و تزویر

شکوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

کیفری

جعل و تزویر

شکوائیه شروع به جعل

کیفری

غصب عناوین و مشاغل

سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی - انتظامی

کیفری

غصب عناوین و مشاغل

 سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران کشورهای بیگانه

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی که وظیفه دستگیری او را داشته است

کیفری

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

شکوائیه مخفی کردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی که قانوناٌ دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده

کیفری

محو یا شکستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

شکوائیه شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ

کیفری

هتک حرمت اشخاص

شکوائیه افترا و هتک حرمت

کیفری

هتک حرمت اشخاص

شکوائیه توهین و فحاشی

کیفری

هتک حرمت منازل و املاک غیر

شکوائیه مزاحمت و ممانعت از ح

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:48 ] [ Lawer ]
فایل های صوتی اساتید گرانقدر حقوق.قسمت اول

 

کد فایل و نام درس و  مولف تدریس

موضوع

لینک مستقیم

لینک کمکی

(کد10000)جزا

 کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا1

 

لینک دانلود

(کد10001)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا2

 

 لینک دانلود

(کد10002)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا3

 

لینک دانلود

(کد10003)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا4

 

  لینک دانلود

(کد10004)اصول فقه

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث اصول فقه1

 

لینک دانلود

(کد10005)اصول فقه

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث اصول فقه2

 

لینک دانلود

(کد10006)آیین دادرسی مدنی

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی مدنی

 

لینک دانلود

(کد10007)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری1

 

 لینک دانلود

(کد10008)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری2

 

 لینک دانلود

(کد10009)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا1

 

لینک دانلود

(کد10010)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا2

 

لینک دانلود

(کد10011)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا3

 

لینک دانلود

(کد10012)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث اجاره

 

لینک دانلود

(کد10013)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث وکالت

 

لینک دانلود

(کد10014)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث شهادت1

 

  لینک دانلود

(کد10015)متون فقه

 متون فقه و نکاتی در مورد مبحث شهادت2

 

لینک دانلود

(کد10016)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث حجر

 

لینک دانلود

(کد10017)متون فقه

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث جعاله

 

لینک دانلود

(کد10018)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن1

 

 لینک دانلود

(کد10019)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن2

 

 لینک دانلود

(کد10020)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن3

 

 لینک دانلود

(کد10021)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن4

 

 لینک دانلود

(کد10022)آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری کاربردی و نکات مهم آن

 

لینک دانلود

(کد10023)جزا

نشست مقاله خوانی با موضوع سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف   لینک دانلود

(کد10024)جزا((با تشکر فراوان از آقای علی صابری))

فایل صوتی جایگاه دیه در تعیین خسارت

 

لینک دانلود

(کد10025)متون فقه

مباحثی در مورد بحث شهادت

 

لینک دانلود

(کد10026)جزا

تشریح و تفسیر اندیشه ها و اصول حقوق جزا

 

لینک دانلود

 (کد10027)اصول فقه

اقسام حقیقت ومجاز و تعریف آنها 

 

دریافت 

(کد10028)مدنی

تعریف و تفسیر بحث فضولی 

 

دریافت

 (کد10029)تجارت

تعریف و تفسیر بحث برات 

 

دریافت

(کد10030)مدنی

 موضوع صلح و اثرات آن.قسمت الف

 

 لینک دانلود

 (کد10031)مدنی

 موضوع صلح و اثرات آن.قسمت ب

 

 قسمت دوم 

 (کد10032)ترفندهای حقوقی

قسمت اول ترفند های حقوقی 

 

 قسمت اول

 (کد10033)ترفندهای حقوقی 

قسمت دوم ترفند های حقوقی  

 

  قسمت دوم 

(کد10034)جزا

مبحث خیانت در امانت و صور آن 

 

دریافت

 (کد10035)مدنی

مبحث مهم و کاربردی مدنی.قسمت اول 

 

قسمت اول

 (کد10036)مدنی

مبحث مهم و کاربردی مدنی.قسمت دوم

 

قسمت دوم 

 (کد10037)آیین دادرسی مدنی

۲۵فایل کلیه مباحث این قانون و نکات مهم آن در چندین فایل به صورت زیپ قسمت اول

 

قسمت اول 

 (کد10038)آیین دادرسی مدنی

۱۵فایل کلیه مباحث این قانون و نکات مهم آن در چندین فایل به صورت زیپ قسمت دوم

 

قسمت دوم 

(کد10039)تجارت 

۱۶فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت و نکته گویی حاشیه های بعضی از این مواد.قسمت ۱ 

 

قسمت اول 

(کد10040)تجارت 

۱۱۹فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت و نکته گویی حاشیه های بعضی از این مواد.قسمت ۲ 

 

 قسمت دوم

(کد10041)تجارت 

۷۲ فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت ونکته گویی حاشیه های بعضی ازاین مواد.قسمت ۳

 

قسمت سوم 

(کد10042)زبان انگلیسی

بخش اول آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10043)زبان انگلیسی 

بخش دوم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10044)زبان انگلیسی 

بخش سوم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10045)زبان انگلیسی 

بخش چهارم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10046)زبان انگلیسی 

بخش پنجم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10047)زبان انگلیسی 

بخش ششم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

  لینک دانلود 

(کد10048)زبان انگلیسی

بخش هفتم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود

(کد10049)زبان انگلیسی 

بخش هشتم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

  لینک دانلود 

(کد10050)زبان انگلیسی 

بخش نهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار

 

 لینک دانلود 

(کد10051)زبان انگلیسی 

بخش دهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی)) مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد۱10052)زبان انگلیسی 

بخش یازدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10053)زبان انگلیسی 

بخش دوازدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10054)زبان انگلیسی

بخش سیزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10055)زبان انگلیسی 

بخش چهاردهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10056)زبان انگلیسی 

بخش پانزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10057)زبان انگلیسی 

بخش شانزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10058)زبان انگلیسی 

بخش هیفدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10059)زبان انگلیسی 

بخش هیجدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

(کد10060)زبان انگلیسی 

بخش نوزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 

 

 لینک دانلود 

 (کد10061)جزا

جمع بندی حقوق جزای عمومی و نکات مهم آن 

 

  لینک دانلود 

 (کد10062)جزا

مباحثی در مورد قصاص عضو قصاص نفس

 

 لینک دانلود

 (کد10063)مشاوره

چگونه درس بخوانیم و برنامه ریزی کنیم.آخرین سخنان برای آمادگی آزمون

 

 لینک دانلود

 (کد10064)قوانین خاص

قانون اقدامات تامینی و تربیتی 

 

لینک دانلود 

  (کد10065)قوانین خاص

نکات مهم قانون اجرای احکام مدنی۱

 

لینک دانلود 

 (کد10066)قوانین خاص 

نکات مهم قانون اجرای احکام مدنی۲

 

لینک دانلود 

 (کد10067)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون نظارت بر رفتار قضات

 

لینک دانلود 

  (کد10068)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون شورای حل اختلاف

 

لینک دانلود 

  (کد10069)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون جرایم نیروهای مسلح 

 

لینک دانلود 

  (کد10070)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی حقوق شهروندی 

 

لینک دانلود 

  (کد10071)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی در مورد بحث تعیین قیم اتفاقی 

 

لینک دانلود 

  (کد10072)قوانین خاص 

 نکته گویی و کارگاه قانون خوانی  دیوان عدالت اداری 

 

لینک دانلود

  (کد10073)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی در مورد جرائم رایانه ای 

 

لینک دانلود 

 

 

 

 

 (کد10075)آیین دادرسی مدنی((با تقدیر و سپاس از استاد گلستانی ))

۱۰فایل صوتی و کلیدی مجموعه کارگاه قانون خوانی

 

لینک دانلود 

 

 

 

 

 

 

 


 

(کد10078)جزا

بخش بندی بعضی از جرایم قانون مجازات اسلامی به صورت تفکیکی

 

لینک دانلود 

 (کد10079)جزا

تفسیر مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

 

لینک دانلود 

 (کد10080)مدنی((با تقدیر و سپاس فراوان از خانم علی بخشی))

۱۰ فایل صوتی از قانون مدنی از سری فایل های کارگاه قانون خوانی 

 

لینک دانلود 

 (کد10081)مشاوره  وکالت

رادیو حقوق و همایش موسسه طرح نوین و مصاحبه با نفرات برتر آزمون وکالت 

 

لینک دانلود 

(کد10082)تجارت ((با تقدیر و تشکر فراوان از خانم چمن خواه))

۲۰ فایل از مواد قانون تجارت از سری فایل های کارگاه قانون خوانی 

 

 لینک دانلود

 (کد10083)قانون خاص((با تقدیر و تشکر فراوان از دکتر عباس کریمی ))

فایل صوتی قانون پیش فروش ساختمان 

 

لینک دانلود 

 (کد10084)آیین دادرسی مدنی

نکاتی در حیطه آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع فسخ قرار

 

لینک دانلود 

(کد10085)آیین دادرسی مدنی

بررسی صلاحیت دادگاه و رسیدگی به دعوا 

 

لینک دانلود 

(کد10086)آیین دادرسی مدنی

ذکر نکاتی در مورد دادرس و موارد رفع دادرس 

 

 لینک دانلود

(کد10087)آیین دادرسی مدنی

دستور موقت چیست و ذکر نکاتی حواشی این بحث کلیدی

 

لینک دانلود 

(کد10088)آیین دادرسی مدنی

تامین خواسته و توضیحاتی پیرامون این بحث

 

لینک دانلود 

(کد10089)آیین دادرسی کیفری

بحث مهم جهت سقوط دعوای عمومی 

 

لینک دانلود 

 (کد10090)قانون خاص

 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی

 

لینک دانلود 

 (کد10091)قواعد فقه

آیا اصل عدم حجیت ظن است؟ 

 

لینک دانلود 

 (کد10092)متون فقه

متون فقه در مورد قصاص و شرایط اجرای  آن 

 

لینک دانلود 

 (کد10093)مدنی

 محصولات و نمائات اصله یا حبه

 

لینک دانلود 

(کد10094)متون حقوقی 

 نکاتی در مورد اصطلاحات و لغات متون حقوقی

 

لینک دانلود 

 (کد10095)آیین دارسی کیفری

روش های مختلف و مهم آیین  دادرسی کیفری 

 

لینک دانلود 

 (کد10096)تجارت

تعریف شرکت نسبی(مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹)

 

لینک دانلود 

 (کد10097)آیین دادرسی مدنی

کارگاه قانون خوانی مواد ۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی  

 

لینک دانلود 

 (کد10098)آیین دادرسی مدنی

قسمت اول فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی

 

لینک دانلود

 

(کد10099)آیین دادرسی مدنی

قسمت دوم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی

 

لینک دانلود

(کد10100)آیین دادرسی مدنی

قسمت سوم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی

 

لینک دانلود

(کد10101)آیین دادرسی مدنی

 

قسمت چهارم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی

 

لینک دانلود

 (کد10102)قانون خاص

تفسیر و توضیح قانون مسئولیت مدنی که منبع مهم طرح سوال در آزمون ها نیز می باشد

 

لینک دانلود

(کد10103)جزا

تفسیر ماده ۱ الی ۲۱ قانون مجازات اسلامی

 

لینک دانلود

(کد10104)مدنی

تفسیر و توضیح ماده ۱۸۳ الی ۲۰۹ قانون مدنی

 

لینک دانلود

 

 (کد10105)کیفری((دکتر علیرضا دیهیم))

بی کیفری و مصونیت کیفری بین المللی در محاکم ملی

 

لینک دانلود

(کد10106)کیفری((دکتر سید حسین میرمحمد صادقی))

دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی‌کیفری

 

لینک دانلود

(کد10107)کیفری((دکتر باقر شاملو))

دیوان کیفری بین المللی از جهانی سازی تا جهانی شدن

 

لینک دانلود

(کد10108)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت اول

 

لینک دانلود

(کد10109)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت دوم

 

لینک دانلود

(کد10110)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت سوم

 

لینک دانلود

(کد10111)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت چهارم

 

 لینک دانلود

(کد10112)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت پنجم

 

لینک دانلود

(کد10113)داوطلبان آزمون حقوق((با سپاس و تقدیر از استاد احمد حلت ))

 فایل صوتی مهم و کاربردی که باید قبل از آزمون گوش دهید

 

 لینک دانلود

(کد10114)ترفند های حقوقی

قسمت ۳ و ۴ فایل صوتی ترفندهای حقوقی

 

لینک دانلود

(کد10115)ترفند های حقوقی

قسمت ۵ و ۶ فایل صوتی ترفندهای حقوقی 

 

لینک دانلود

(کد10116)آیین دادرسی کیفری

تفسیر مواد ۹ الی ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

 

لینک دانلود

(کد10117)جزا

ادامه مبحث جعل و تفسیر و تعریف این جرم

 

لینک دانلود

(کد10118)اصول فقه

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت الف در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10119)اصول فقه

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت ب در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10120)اصول فقه

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت ج در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10121)اصول فقه

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت الف در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10122)اصول فقه

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10123)اصول فقه

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۲ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10124)اصول فقه

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۳ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10125)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۴ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10126)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۵ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود 

(کد10127)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۶ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10128)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۷ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10129)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۸ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10130)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۹ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10131)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱۰ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10132)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱۱ در بحث اصول فقه

 

لینک دانلود

(کد10133)قانون خاص

قسمت اول فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق

 

لینک دانلود

(کد10134)قانون خاص

قسمت دوم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق

 

لینک دانلود

(کد10135)قانون خاص

قسمت سوم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق

 

لینک دانلود

(کد10136)قانون خاص

قسمت چهارم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق

 

لینک دانلود

(کد10137)قانون خاص

قسمت پنجم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق

 

لینک دانلود

توجه کنید

به علت محدودیت فضای این صفحه برای دریافت ادامه فایل های صوتی به روی گزینه روبرو کلیک کنید

-------

کلیک کنید

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:47 ] [ Lawer ]
[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:45 ] [ Lawer ]
[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:45 ] [ Lawer ]
دانلود رایگان آزمون های آزمایشی و طبقه بندی شده رشته حقوق

آزمون های آزمایشی و طبقه بندی شده

عنوان آزمون

سال برگزاری آزمون

ناشر اولیه سوالات این آزمون

دریافت

آزمون آنلاین شماره 1

همین حالا کلیک کنید و آزمون((حقوقی)) دهید

----------

شروع آزمون

سوالات اختبار  کانون وکلا

سال های 75و77و78

----------

لینک دانلود

سوالات اختبار  کانون وکلا

سال80

----------

لینک دانلود

سوالات اختبار  کانون وکلا قزوین و زنجان

سال 84

----------

لینک دانلود

سوالات اختبار  کانون وکلا

سال 83

----------

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال83

بهنام اسدی سایت قانون یار

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال 84

----------

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال87

----------

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال88

----------

لینک دانلود

مشاوران حقوقی

سال88

----------

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال89

----------

لینک دانلود

آزمون جامع وکالت1

سال89

----------

لینک دانلود

آزمون جامع وکالت2

سال89

----------

لینک دانلود

آزمون جامع وکالت3

سال89

----------

لینک دانلود

آزمون آزمایشی وکالت

سال90

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

کلید سوالات این آزمون

سال90

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

مشاوران حقوقی

سال90

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

کلید سوالات این آزمون

سال90

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

آزمون آزمایشی وکالت

سال91

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

کلید سوالات این آزمون

سال91

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

آزمون وکالت

سال91

بهنام اسدی سایت قانون یار 

لینک دانلود

کارشناسی ارشد سراسری

سال86

انتشارات پردازش

لینک دانلود

کارشناسی ارشد سراسری

سال87

انتشارات پردازش

لینک دانلود

کارشناسی ارشد سراسری

سال89

انتشارات پردازش

لینک دانلود

کارشناسی ارشد سراسری

سال90

انتشارات پردازش

لینک دانلود

مصاحبه علمی قضاوت جلد1

----------

----------

لینک دانلود

مصاحبه علمی قضاوت جلد2

----------

----------

لینک دانلود

آزمون قضاوت

سال90

----------

لینک دانلود

کلید سوالات این آزمون

سال90

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

آزمون قضاوت

سال91

موسسه چتر دانش

لینک دانلود

20 سوال تالیفی آیین دادرسی کیفری

----------

----------

لینک دانلود

سوالات تستی تالیفی جزای عمومی 1و2

----------

سایت

www.pnunews.com

لینک دانلود

 دکتری

سوالات جزا سال83و84و 85 با پاسخنامه

 بهنام اسدی سایت قانون یار 

 لینک دانلود

دکتری

سوالات خصوصی سال91

 بهنام اسدی سایت قانون یار 

لینک دانلود

 کارشناسی ارشد سراسری

سال 91

موسسه چتر دانش 

لینک دانلود 

 کارشناسی ارشد آزاد

سال 91 

طرح نوین 

لینک دانلود 

آزمون قضاوت(با کلید)

آذز  سال 79 

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون 

 لینک دانلود

آزمون قضاوت(با کلید)

دی سال 79 

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون 

لینک دانلود 

آزمون قضاوت(با کلید)

اسفند سال 79

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون 

لینک دانلود 

آزمون قضاوت(با کلید)

مهر سال 80 

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون 

لینک دانلود 

 آزمون قضاوت(با کلید)

دی سال 80 

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون  

 لینک دانلود

 آزمون قضاوت(با کلید)

شهریور سال 82 

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون  

لینک دانلود 

 آزمون قضاوت(با کلید)

 مهر سال 89

وبلاگ حقوقی زندگی با قانون   

 لینک دانلود

آزمون آنلاین شماره 2

همین حالا کلیک کنید و آزمون((حقوقی)) دهید

----------

شروع آزمون 

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 18:44 ] [ Lawer ]
مشاوره و نوشتن پروپوزال و پایان نامه ارشد حقوق در گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد شامل:
حقوق عمومی  -  حقوق خصوصی  -  حقوق جزا و جرم شناسی  -  حقوق بین الملل  -  حقوق بشـــــــــر  -  حقوق مالکیت فکری  -  حقوق خانواده - حقوق محیط زیست  -  حقوق تجارت بین الملل  -  حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق اقتصادی  -  حقوق مالی-اقتصادی   -  حقوق کیفری اطفال و نوجوانان  -  حقوق تجارت الکترونیکی  -  حقوق فناوریهای زیستی  -  حقوق ثبت اسناد و املاک -

آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

استخراج مقاله از پایان نامه حقوقی شما و چاپ در ژرنالهای اختصاصی رشته حقوق مورد تائید وزارت علوم
نوشتن پایان نامه گرایش های مختلف حقوق

 نوشتن و انجام  پایان نامه حقوق مالکیت فکری

نوشتن و انجام پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی

نوشتن و انجام  پایان نامه حقوق خصوصی

نوشتن و انجام  پایان نامه حقوق عمومی

نوشتن و انجام  پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 نوشتن و انجام پایان نامه حقوق محیط زیست

نوشتن و انجام  پایان نامه حقوق بین الملل

نوشتن و انجام  پایان نامه علوم سیاسی

تلفن تماس: 09363900525

وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی- چاپ کتاب- نشر کتاب حقوقی- انتشار کتاب- تبدیل پایان نامه به کتاب- منابع سردفتری- منابع آزمون سردفتریمنابع و جزوات دکتری حقوق عمومی- منابع و جزوات دکتری حقوق نفت و گاز- منابع و جزوات دکتری حقوق خصوصی- منابع و جزوات دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- منابع و جزوات دکتری حقوق بین الملل- مشاوره دعاوی حقوقی منابع آزمون وکالت 1393- منابع آزمون قضاوت- منایع آزمون سردفتری اسناد رسمی- منابع آزمون کارشناسی ارشد- منابع و جزوات آزمون اختبار و کارآموزی وکالت-وکالت 93- آزمون کانون وکلا- مقالات حقوقی- دانلود های رایگان- دانلود مقاله حقوقی رایگان- رایگان- مشاوره های حقوقی رایگان- مشاوره رایگان- حقوق- فقه- مقاله حقوقی- مقاله فقهی-همایش- نشست- همایش های حقوقی- کارگاه های آموزشس- نشست های حقوقی- همایش های فقهی- همایش های حقوقی- سمینارهای علمی- سمینارهای آموزشی- سمینارهای دانشگاهی- دانلود رایگان کارهای ژِوهشی- دانلود رایگان کارتحقیقی- دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه- دانلود پایان نامه-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی- چاپ کتاب- نشر کتاب حقوقی- انتشار کتاب- تبدیل پایان نامه به کتاب- منابع سردفتری- منابع آزمون سردفتریمنابع و جزوات دکتری حقوق عمومی- منابع و جزوات دکتری حقوق نفت و گاز- منابع و جزوات دکتری حقوق خصوصی- منابع و جزوات دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- منابع و جزوات دکتری حقوق بین الملل- مشاوره دعاوی حقوقی منابع آزمون وکالت 1393- منابع آزمون قضاوت- منایع آزمون سردفتری اسناد رسمی- منابع آزمون کارشناسی ارشد- منابع و جزوات آزمون اختبار و کارآموزی وکالت-وکالت 93- آزمون کانون وکلا- مقالات حقوقی- دانلود های رایگان- دانلود مقاله حقوقی رایگان- رایگان- مشاوره های حقوقی رایگان- مشاوره رایگان- حقوق- فقه- مقاله حقوقی- مقاله فقهی-همایش- نشست- همایش های حقوقی- کارگاه های آموزشس- نشست های حقوقی- همایش های فقهی- همایش های حقوقی- سمینارهای علمی- سمینارهای آموزشی- سمینارهای دانشگاهی- دانلود رایگان کارهای ژِوهشی- دانلود رایگان کارتحقیقی- دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه- دانلود پایان نامه-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی-وکالت 93- منابع آزمون وکالت- قضاوت 93- منابع دکتری حقوق- جزوات دکتری حقوق- دانلود مقالات حقوقی- مشاوره حقوقی رایگان- منابع کارشناسی ارشد- جزوات وکالت-حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا- حقوق بین الملل- سایت سازمان سنجش- سایت اسکودا- دانلود رایگان مقاله حقوقی- چاپ کتاب- نشر کتاب حقوقی- انتشار کتاب- تبدیل پایان نامه به کتاب- منابع سردفتری- منابع آزمون سردفتریمنابع و جزوات دکتری حقوق عمومی- منابع و جزوات دکتری حقوق نفت و گاز- منابع و جزوات دکتری حقوق خصوصی- منابع و جزوات دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- منابع و جزوات دکتری حقوق بین الملل- مشاوره دعاوی حقوقی منابع آزمون وکالت 1393- منابع آزمون قضاوت- منایع آزمون سردفتری اسناد رسمی- منابع آزمون کارشناسی ارشد- منابع و جزوات آزمون اختبار و کارآموزی وکالت-وکالت 93- آزمون کانون وکلا- مقالات حقوقی- دانلود های رایگان- دانلود مقاله حقوقی رایگان- رایگان- مشاوره های حقوقی رایگان- مشاوره رایگان- حقوق- فقه- مقاله حقوقی- مقاله فقهی-همایش- نشست- همایش های حقوقی- کارگاه های آموزشس- نشست های حقوقی- همایش های فقهی- همایش های حقوقی- سمینارهای علمی- سمینارهای آموزشی- سمینارهای دانشگاهی- دانلود رایگان کارهای ژِوهشی- دانلود رایگان کارتحقیقی- دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه- دانلود پایان نامه-

تلفن تماس: 09363900525

 

[ شنبه پنجم مهر 1393 ] [ 18:2 ] [ Lawer ]

جزوه کامل درس حقوق مدنی استاد دکتر شهبازی (دانلود رایگان)

دانلود

[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 18:4 ] [ Lawer ]
» دانلود جزوه حقوق بیمه (مقاله)

 

» جزوه مبانی جامعه شناسی (مقاله)

 

» جزوه مقدمه علم حقوق آقای محمدرضا صفریان برمی (مقاله)

 

» جزوه درسی داوري بين المللي (مقاله)

 

» جزوه آیین دادرسی مدنی (مقاله)

 

» جزوۀ رنگي آیین دادرسی مدنی_مختص آزمونهاي حقوقي (مقاله)

 

» جزوه درسی مقدمه علم حقوق (مقاله)

 

» متن کامل جزوه تجارت بین الملل (مقاله)

 

» جزوه اصول فقه قسمت اول(ویژه آزمون کارآموزی وکالت) (مقاله)

 

» نکات کاربردی حقوق جزای اختصاصی(فلش کارت) (مقاله)
[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 18:1 ] [ Lawer ]
[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 9:45 ] [ Lawer ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • جوجه کام
  • تیم بلاگ